Advies & Ontwerp

HOE GAAN WIJ TE WERK ?

– De ontmoeting
In deze fase wordt er uitvoerig geluisterd naar de behoeften en wensen van u als klant. We bekijken samen de beschikbare ruimte en de haalbaarheid van het project. Vervolgens maken we een offerte op maat.

– Het plan
We stellen een plan op met voorstellen. Compact, met oog op rentabiliteit, ergonomie en flexibiliteit, geheel volgens de geldende H.A.C.C.P. en geldende wetten.

– Het voorontwerp
In deze fase gaan we een concreet plan maken met duidelijke intekening van de verschillende zones, de apparatuur, het meubilair, enz.

– Het ontwerp
Nadat we samen tot de meest ideale opstelling zijn gekomen wordt de definitieve versie van het plan, als ook de bijhorende meetstaat opgemaakt.We voorzien u van een gedetailleerde cad tekening van de opstelling in 3D in aanzicht en in doorsnede.

– Oplevering
Na de realisatie van het project verzorgen wij mede de oplevering.